Gönen

Gönen

Balıkesir’in kuzeyinde Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan Gönen, kaplıcaları ile ün salmıştır. Tarihi oldukça eskiye dayanan ilçe her zaman şifalı suları ile ön plana çıkmıştır. Osmanlı yönetimine girdiği tarihe kadar birçok başka medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti hâkimiyeti altında iken aldığı göçlerle Kafkas, Rum ve Balkan halkları tarafından yurt edinilen bölge halen kültürel zenginliklerini korumaktadır. İklim özellikleri ve coğrafi şartlar açısından da bölge bölge farklılıklar görülmektedir. Bu nedenle farklı iş sahaları ve kültürel etkilere Gönen’de oldukça sık rastlanır. 2015 Verilerine göre Gönen nüfusu 72.701 dir.

Gönen’de Ekonomik ve Sosyal Yaşam
Gönen’in en önemli ekonomik kaynağı Gönen Ovası’nda yapılan tarımdır. Çeşitli yem bitkileri, meyveler ve bakliyat üzerine yapılan tarımın yanı sıra sanayi de son dönemin yükselen değerleri arasındaki yerini almıştır. Deri ve gıda sanayinde atılım yapan ilçe linyit yatakları sayesinde madenler açısından da faaliyetler göstermektedir.

Gönen’de Turizm
Çok eski çağlardan bu yana termal kaynakları ile ünlüdür. Bugün hala turizmi kaplıcalar etrafında gelişmektedir. Birçok hastalığın şifası olan yeraltı sularından faydalanmak üzere yıl içinde Gönen’e gelen turistler beldeyi canlı tutmaktadır. Bunun yanı sıra tarihi kalıntılar da turist çeken diğer alanlardır. Alacaoluk Kalesi, Babayaka Kalesi ve Güvercinli Köprü gibi eserler Gönen’de gezilip görülecek yerler arasındadır. Ayrıca ünlü yazar Ömer Seyfettin Gönen’lidir ve ilçede her yıl yazar adına etkinlikler düzenlenmektedir.