İvrindi

İvrindi

Balıkesir’in denize kıyısu olmayan ilçelerinden biridir. İlin kuzey doğusunda yer alır. Geçmişte Rum yerleşimlerinin sıkça görüldüğü ilçenin isminin Yunanca pınar anlamında kullanılan Avrandı sözcüğünden türediği tahmin edilmektedir. Bölgedeki Rumlar Yunan işgalinin ardından göç etmişlerdir. Genellikle dağlık olan yeryüzü şekilleri ve İvrindi Ovası’ndan oluşmaktadır. Ayrıca Yeşilköy Barajı bu bölgede yer almaktadır. Bu sayede sulu tarım geliştirilmiştir. Tarım ekonomide önde gelen faaliyettir. 2015 Verilerine göre İvrindi nüfusu 33.170 dir.

İvrindi’de Ekonomik Yapı
Ekonomi genel olarak tarıma dayalıdır. Denizden uzak olması nedeniyle turizm gelişmemiştir. Buğday, arpa, mısır ve baklagiller bölgenin önemli tarım ürünleridir. Ayrıca büyükbaş hayvancılık da gelişmiştir. Süt ve süt ürünlerinden kazanç sağlanmaktadır. Kelle peyniri İvrindi’nin nam salmış değerlerinden biridir. Sanayileşmenin süt ürünlerinin işlenmesi üzerine geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bakır, taş kömürü, kaolin, mermer ve linyit yatakları bulunan ilçede madencilik ile birlikte kireç üretimi de görülür. Dokumacılık da gelişmiştir ve ekonomide yer tutar.

İvrindi’de Kültürel Etkinlikler
İlçenin en önemli kültürel etkinliği ile Panayır adı verilen ve yaz aylarında yapılan şenliktir. Bu şenlikte çeşitli yemek ve dokuma ürünleri sergilenirken eğlence parkları da hizmet verir. Ayrıca Deliklitaş İvrindi’ye çok yakındır ancak ulaşım sorunları nedeniyle bu bölge turizme açılamamıştır. İlçeden, Manisa ve İzmir gibi kent merkezlerine ulaşım sağlamak mümkündür. Zaman içerisinde ekonomik ve sosyal yaşam daha çok geliştirilerek ilçenin de kalkınmasının sağlanması hedeflenmektedir.