Manyas

Manyas

Manyas, Balıkesir’in güneydoğusunda bulunan ilçedir. Antik Yunan ve Roma’dan kalma han ve hamam kalıntıları bulunan ilçe, çok eski çağlardan bu yana yerleşim yeri olmuştur. 1800’lü yıllarda yapılan Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından bölgeye Tatarların göçmesi sonucu Tatar Köy adını almıştır. Daha sonra mübadele yolu ile Yunanistan’dan gelen göçmenler ile ilçenin nüfusu genişlemiştir. 2015 Verilerine göre Manyas nüfusu 20.154 dür.

Manyas’ta Ekonomik ve Kültürel Yaşam
Manyas’ta ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Sulanabilir tarım arazilerinde buğday, hububat ürünleri, arpa ve nohut gibi bitkiler yetiştirilmektedir. Ayrıca ıspanak, domates, lahana gibi sebzeler de tarımda geniş yer tutar. Bunun yanı sıra hayvancılık da ekonomide büyük rol oynar. Daha çok büyük başka hayvancılık yapılmakta iken tavukçuluk da hayvancılık dalları arasındadır. Hayvancılık ile süt ve süt ürünleri üretimi de sağlanmaktadır. Yetiştirilen üst kalite ineklerin süt ürünleri de aynı kalitede olmaktadır.

Manyas’ta Turizm
Manyas Gölü 239 çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Kuş Cenneti Milli Parkı olarak koruma altına alınan doğal güzellikler turizm açısından en önemli alanı teşkil etmektedir. Her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen turistik bölgelerdendir. Ayrıca yılda iki kez ilçede kurulan panayırlar da turizme önemli katkılar yapmaktadır. Boğazpınar Köyü’nde her yıl düzenlenen Hıdırellez şenlikleri ise Manyas’ın önemli kültürel etkinlikleri arasında yer almaktadır. Bu şenlikler esnasında son yıllarda yağlı güreş turnuvaları da düzenlenmektedir.